LITEUMOR

El recurs humor s'ha emprat de forma ample, rica i amb generositat pels mons de la literatura i malgrat mai ha aconseguit esdevenir etiqueta identificativa com ho podrien ser històrica, terror, amor etc etc. Sempre ha hagut de cavalcar a lloms d'altres categories, malgrat tenir un ventall increible de registres:
- Sàtira
- Cinisme
- Sarcasme
- Ironia
- Comedia

Diuen que Homer ja ve fer quelcom amb la "Batracomiomaquia", es parla d'autors teatrals i alguna coseta com ara el Satyricon de Petroni. Amb Apuleyo -l'ase d'or- el tema ja pren embranzida i a partir d'allà s'escampa mitjançant el recurs de la picaresca, un ample bagul que serveix per fer-hi encaixar tota mena d'aventures o propostes que no es sap ben be on col·locarles. Així tenim que Decameron i Contes de Canterbury també poden ser etiquetats amb aquest nou invent. Afortunadament va arribar Cervantes que amb el seu Quixot va catapultar l'humor cap a dimensions i galaxies ben engrescadores.